LĒTAS CENAS MAKSĀ DĀRGI.
CILVĒKA BRĪVĪBU.

Eiropā ir vairāk nekā 1,2 miljoni cilvēktirdzniecības upuru, bet pasaulē 2016. gadā aptuveni 40,3 miljonu cilvēku bija modernās verdzības upuri, no kuriem 24,9 miljoni bija iesaistīti piespiedu darbā, bet 15,4 miljoni – piespiedu laulībā.

Ar vērienīgas kampaņas palīdzību Pestīšanas armijas Eiropas Tīkls pret cilvēktirdzniecību cenšas panākt, ka vēstījumu par mūsdienu verdzību sadzird cilvēki visā Eiropā – gan valstīs, kurās ir augsts pieprasījums pēc lētām cenām, kā arī cilvēktirdzniecības upuru izcelsmes valstīs, pie kurām ir pieskaitāma arī Latvija.

Sociālajos tīklos, vides reklāmās un interneta vietnē ar darba sludinājumu palīdzību, kas meklē darbiniekus uzkopšanas, celtniecības, lauksaimniecības, skaistumkopšanas, šovbiznesa un citās jomās un piedāvā labu algu un neticamus labumus, cilvēki tiek brīdināti par riskiem, kas slēpjas aiz vilinošiem darba sludinājumiem.

Viens no kampaņas centrālajiem notikumiem ir konference ar starptautisku lektoru piedalīšanos, kurā tiekas Latvijas sociālie darbinieki, speciālisti, eksperti, kā arī Pestīšanas armijas centru darbinieki. Konferences materiāli ir pieejami sadaļā Konference.

Pestīšanas armija Latvijā ir pasludinājusi, ka palīdzība cilvēktirdzniecības upuriem ir viena no tās prioritātēm. Eiropas mēroga kampaņa turpināsies 3 gadus, sākoties 2019. gada pavasarī Zviedrijā, Norvēģijā, Latvijā, Moldovā, un pakāpeniski pievienojoties pārējām valstīm Eiropā.

Kontakti
tālr.: (+371) +371 67310036
e-pasts: info@pestisanasarmija.lv
@MusdienuVerdziba

© 2019
R/O Pestīšanas armija
Visas tiesības aizsargātas

© 2019
R/O Pestīšanas armija
Visas tiesības aizsargātas