Par konferenci “Patiesība par vilinošiem darba piedāvājumiem”

Konference pret mūsdienu verdzību, kas 12. aprīlī notika Rīgā, pulcēja ekspertus no Zviedijas, Polijas, sociālo dienestu, policijas un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, organizācijas Pestīšanas armija vadītājus un darbiniekus, kā arī citus interesentus. Visas dienas garumā lekcijās un darba grupās dalībnieki diskutēja par cilvēktirdzniecības tendencēm Eiropā, cilvēktirdzniecības veidiem, risku noteikšanu, kā arī iepazina ārvalstu sekmīgo praksi cilvēktirdzniecības novēršanas jomā.

Konferences atklāšana

Konferences atklāšanā tās organizētāji Pestīšanas armijas Latvijā vadītāji Roberts un Anna-Maria Tuftstromi norādīja, ka jautājums par ikviena cilvēka tiesībām uz brīvību, nepiespiestu izvēli un cilvēka dzīvei cienīgiem apstākļiem ir bijis aktuāls organizācijas dibinātājam Viljamam Būtam 1865. gadā, dibinot organizāciju. “Šodien 2019. gadā mums var nebūt milzīgi finanšu līdzekļi vai vislabākie speciālisti, bet ikviena rokās ir dāvana, kas mums jāizmanto – ikviens var paveikt lielas lietas, ja vien ir griba iesaistīties un darīt!”, konferences sākumā ikvienu aicināja Anna-Maria Tuftstroma.

Cilveku tirdzniecība šodien – tendences un izaicinājumi Eiropā. Madeleine Sundell, Zviedrija

Madeleina Sundela (Madeleine Sundell), cilvēktiesību advokāte, kas strādā Pestīšanas armijā Zviedijā un Eiropas Tīklā pret cilvēktirdzniecību, uzsvēra: “Cilvēktirdzniecība nav tikai noziegums, kurā ir likuma pārkāpējs un upuris, bet arī milzum daudz iesaistīto. Pestīšanas armija šajā noziegumā redz cilvēktiesību pārkāpumu un savā darbā koncentrējas uz to, lai upuris saņemtu atpakaļ savas tiesības. Ikdienā tas nozīmē individualizētu palīdzību cilvēkiem, kā arī labas zināšanas par pārkāpēju darbībām, virzieniem, tendencēm.”

Cilvēktirdzniecības veidu identifikatori – kā mēs varam mācīties identificēt un reaģēt? Emma Cotterill, Zviedrija

Lai sekmīgi cīnītos ikvienā tirdzniecības posmā, svarīgi stiprināt prevencijas darbu jeb novēršanu, aizsardzību, nodrošinot upuriem drošu patvērumu un rehabilitāciju, kā arī reintegrāciju jeb iesaistīto institūciju ciešāku sadarbību.

Vietējā sadarbība – labā prakse no Helsingborgas Zviedrijā. Emma Cotterill, Zviedrija

Pirms nepilniem trīs gadiem Emma Koterila kā Pestīšanas armijas Helsingborgas nodaļas vadītāja un pieredzējusi juriste cilvēktiesību jomā, redzot, ka pilsētā cilvēktirdzniecības problēma pastāv, bet nekas aktīvs netiek darīts, aicināja visas iesaistītās puses kopīgā sanāksmē. Tās laikā un individuālās sarunās bija jāatrod ceļš, kā no dažādām interesēm un neuzticēšanās savā starpā izveidot sistēmu, kas būtu efektīva un novērstu cilvēku nonākšanu prostitūcijas, piespiedu darba un cita veida mūsdienu verdzībā.

Cilvēktirdzniecības un modernās verdzības novēršanas projekts Polijā. Joanna Trela.

Konferences noslēgumā Joanna Trela no Polijas dalījās praktiskajā pieredzē, kā tiek izmantots Pestīšanas armijā izstrādātais modelis, lai analizētu darba sludinājumus pirms došanās darbā uz ārvalstīm. Polijā Pestīšanas armijā piejamas konsultācijas un atbalsts cilvēkiem, kuriem ir jautājumi par darbu ārvalstīs.

Kontakti
tālr.: (+371) +371 67310036
e-pasts: info@pestisanasarmija.lv
@MusdienuVerdziba

© 2019
R/O Pestīšanas armija
Visas tiesības aizsargātas

© 2019
R/O Pestīšanas armija
Visas tiesības aizsargātas