Kas Tev jāņem vērā PIRMS

došanās uz darbu ārzemēs?

Kas Tev
jāņem vērā
PIRMS
došanās uz
darbu ārzemēs?

 • Iekārtot darbā Latvijā un ārzemēs var tikai licencētas darbā iekārtošanas firmas. To, vai firmai ir licence, vari uzzināt Nodarbinātības valsts aģentūrā – www.nva.gov.lv
 • Kur meklēt darbu Eiropā? – Eiropas Darba mobilitātes portāls – www.europa.eu
 • Pieprasi pēc iespējas detalizētāku darba līgumu. Līgumu labāk noformēt tajā valodā, kuru darba ņēmējs labi pārzina.
 • Noskaidro Latvijas vēstniecības adresi, tālruņus tajā valstī, uz kurieni dodies – www.mfa.gov.lv
 • Piezvani izvēlētās valsts vēstniecībai Latvijā un noskaidro, kas ir nepieciešams, lai Tu varētu strādāt attiecīgajā valstī.
 • Nokārto visu iespējamo apdrošināšanu, tai skaitā veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu nelaimes gadījumiem.
 • Ja esi bezdarbnieks Latvijā un saņem bezdarbnieka pabalstu, neaizmirsti noformēt nepieciešamos dokumentus bezdarbnieka pabalsta eksportam uz ES/EEZ valstīm vai Šveici – www.vsaa.lv
 • Apgūsti angļu, vācu vai izvēlētās valsts valodu elementārā līmenī, vai vismaz palūdz kādam pazīstamam uz lapiņas uzrakstīt, no kuras valsts esat un ka jums ir nepieciešama palīdzība.
 • Informē tuviniekus par darbu ārzemēs, atstāj mājās precīzu savas uzturēšanās vietas adresi un visu informāciju par savu darba devēju.
 • Atstāj mājās pases kopiju un savu nesen uzņemtu fotogrāfiju, vismaz vienu pases kopiju paņem līdzi gadījumam, ja pazūd pase vai kāds to atņem.
 • Apmeklē ārstu, noskaidro vai esi pietiekoši vesels, lai dotos ceļā.
 • Paņem līdzi vismaz tik daudz naudas, lai pietiktu atpakaļceļam.
 • Īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) izbraucot no Latvijas, dod ziņu par sevi Konsulārajā reģistrā – kr.am.gov.lv, lai krīzes (piemēram, dabas katastrofu, politisko nemieru, kara darbību utt.) gadījumā būtu iespējams ar tevi sazināties.
 • Vienojies ar tuvinieku vai draugu, ka viņš informēs tiesību aizsardzības iestādes, ja norunātā laikā Tu nedod ziņu par sevi (ir gadījumi, kad savlaicīga rīcība var novērst kaitīgu seku iestāšanos).

Atceries!

 • Darbiekārtošanas pakalpojumi ir bezmaksas.
 • Darbiekārtošanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs noteikt maksu tikai par darbā iekārtošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un noformēšanu, transporta un veselības apdrošināšanas izdevumiem.
 • Darbiekārtošanas pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs pieprasīt maksu par darbā iekārtošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un noformēšanu, transporta un veselības apdrošināšanas izdevumiem pirms līguma parakstīšanas.

Uzturoties ārzemēs atceries!

 • Nekad un nekādā gadījumā neatdod nevienam savu pasi, izņemot gadījumus, kad Tev to pieprasa amatpersona.
 • Ja Tev nozog pasi vai nokļūsti sarežģītā situācijā, nekavējoties ziņo policijai vai Latvijas vēstniecībai attiecīgajā valstī.
 • Piezvani tuviniekiem un informē par pārmaiņām, kas saistītas ar darbu.
 • Jebkurā gadījumā, ja tiek apdraudētas Tavas tiesības vai pat dzīvība, nekavējoties meklē tuvākās vietējās policijas palīdzību!!! (Mantas, dokumentus, naudu labāk atstāj, tie nav dzīvības vērti!!! Par to atgūšanu parūpēsies policija!)
 • Atceries, ka Eiropā bieži vien var saņemt pirmo palīdzību baznīcās vai to organizācijās.
 • Valstīs, kurās nav Latvijas pārstāvniecības, Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības pēc palīdzības vērsties citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvniecībās.

Materiāls ir ņemts no bukleta “Cilvēku tirdzniecības novēršana”, izdevējs Rīgas Domes Labklājības Departaments, Biedrība “Patvērums Drošā māja”

Kontakti
tālr.: (+371) +371 67310036
e-pasts: info@pestisanasarmija.lv
@MusdienuVerdziba

© 2019
R/O Pestīšanas armija
Visas tiesības aizsargātas

© 2019
R/O Pestīšanas armija
Visas tiesības aizsargātas